เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกากรอบต่ำ แบบบดเคี้ยว ถือเป็นเครื่องปั่นผลไม้รอบต่ำแบบเกลียว ที่จะช่วยในการปั่นเนื้อผลไม้และน้ำแข็งให้ละเอียดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถเก็บกักคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ไว้ได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากการปั่นน้ำผลไม้ด้วยการปั่นด้วยเครื่องแบบแยกกากรอบต่ำนี้จะมีความร้อนที่ต่ำกว่าการปั่นน้อยกว่าเครื่องปั่นแบบรอบเหวี่ยงสูงที่มักทำปฏิกิริยากับตัวเนื้อผลไม้ทำให้สูญเสียเอ็นไซม์และวิตามินในผักและผลไม้ให้สูญเสียไปได้